http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/yhteystiedot.jpg

Hankkeet

Me Apilassa haluamme olla aktiivisesti mukana kehittämässä kuntoutusta. Olemme olleet mukana erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on kerätty tietoa kehitystyön tueksi. Kehitystyömme Apilassa kohdistuu pitkälti käytännön kuntoutustoiminnan uudistamiseen. Tutkimus- ja kehittämishankkeet ovat liittyneet mm. työkykyä ylläpitävään kuntoutukseen, työhyvinvointiin ja reumakuntoutukseen.

Tällä hetkellä käynnissä on Kelan etäkuntoutushankkeeseen (https://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke) liittyvä 3DFysio –sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa -projekti.

Linkkejä ja muuta
Lisätietoja hankkeistamme antaa:
kuntoutuspäällikkö Sanna Väättänen
puh. (03) 2716 294
sanna.vaattanen@kk-apila.fi