http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/yritys.jpg

Elinvoimaa etäkuntoutuksella

Kaunialan Sairaala ja Kuntoutumiskeskus Apila Oy selvittivät  Kela-rahoitteisessa, kaksivuotisessa 2015-2017 hankkeessa, hyötyvätkö kotona asuvat ikäihmiset ja reumaa sairastavat henkilöt ryhmämuotoisesta etäkuntoutuksesta (= EtäpalveluTV).

Hankkeen tavoitteena oli selvittää TV-välitteisen etäkuntoutuksen hyödyt laitoskuntoutusjakson täydentäjänä.

Tutkimusraportti on luettavissa Kelan sivuilta:

http://www.kela.fi/tutkimusjulkaisut

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja Palvelu-TV -hankkeesta Apilassa antaa:
kuntoutuspäällikkö Sanna Väättänen
puh. (03) 2716 294
sanna.vaattanen@kk-apila.fi