Kuntoutus

Tunnemme kehon ja mielen

Apilassa on pitkä kokemus ja ammattitaito reuma‐ ja tules ‐kuntoutujien monipuolisesta palvelujen tuottamisesta. Meillä kohtaavat ammatillinen osaaminen ja kuntoutujan oma kokemuksellinen asiantuntemus. Kuntoutuksessa huomioimme asiakkaat kokonaisuutena. Kuntoutujan työ‐ ja toimintakykyä tuetaan antamalla tietoa omasta sairaudesta ja kannustamalla itsehoitoon ja terveellisiin elintapoihin. Kuntoutusta tukee ajanmukainen ja viihtyisä toimintaympäristö.

Linkkejä ja muuta

Apilan esite