Ajankohtaista

Aluehallintoviraston päätös: Sairauden hoitoon liittyvä B-lausunto maksuton

Aluehallintovirasto katsoo, että B-lausunnot, joita tarvitaan Kelan erityiskorvauksen hakemiseksi pitkäaikaissairauden lääkehoidon kustannuksiin, Kelan kuntoutukseen haettaessa ja pitkäaikaisen sairasloman tarpeen osoittamiseksi ovat sairaudenhoitoon liittyviä todistuksia. Näistä ei saa asiakasmaksulain mukaan periä maksua. Lisätietoa

Lähde: Suomen Reumaliitto ry ja Aluehallintovirasto