3DFysio –sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa –hanke

Kelassa on meneillään suuri etäkuntoutushanke, jonka tarkoituksena on Kelan kuntoutuspalveluiden kehittäminen siten, että tulevaisuudessa asiakkailla on mahdollisuus osallistua Kelan kuntoutuspalveluihin etäteknologian välityksellä.

Apilassa toteutetaan tämän hankeen yksi osaprojekti: 3DFysio-sovelluksella tehdyn kuntoutusohjelman käyttäminen etäkuntoutuksessa. Apila toteuttaa hankkeen Teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Kineso Oy:n kanssa. Tutkimuksessa selvitetään 3DFysio-sovelluksella tuetun säännöllisen harjoittelun vaikutusta toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tutkimuksella kerätään tietoa siitä, voidaanko etäkuntoutussovelluksella lisätä kuntoutujien motivaatiota, sitoutuvuutta ja vastuuttamista omaan kuntoutukseensa.

http://www.kela.fi/etakuntoutus-hanke

http://www.kela.fi/3dfysio-sovelluksella-tehdyn-kuntoutusohjelman-kayttaminen-etakuntoutuksessa-projekti

Lue lisää Tampereen teknillisen yliopiston ylläpitämästä Blogista.

Artikkeli Terveys & Talous- lehdessä

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja 3DFysio -hankkeesta Apilassa antaa:
kuntoutuspäällikkö Sanna Väättänen
puh. (03) 2716 294
sanna.vaattanen@ikifit.fi