http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/Katja.jpg

KIILA-kuntoutus

KIILA-kuntoutus on uusi ammatillista työkykyä tukeva kuntoutusmuoto (1.5.2016 alkaen). Kuntoutuksen kustantaa Kela. Kuntoutus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon, työpaikan ja palveluntuottajan kanssa.

KIILA kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaille vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa oleville sekä yrittäjille, joilla on ajankohtainen kuntoutustarve. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilökohtaisesti. Kuntoutus voidaan myös toteuttaa ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä.

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Kuntoutus pyritään ajoittamaan riittävän varhaiseen vaiheeseen niin, että edellytykset työssä jatkamiselle ovat vielä olemassa.

Kuntoutus voidaan toteuttaa avo- ja laitosmuotoisena. Avomuotoinen kuntoutus sisältää ryhmämuotoisia avovuorokausia (majoitusmahdollisuus), yksilöllisiä avopäiviä sekä käyntikertoja. Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta antaa:
kuntoutuspäällikkö Sanna Väättänen
puh. (03) 2716 294
sanna.vaattanen@kk-apila.fi

Esitteet:
- KIILA-kuntoutus
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoja:
- Näin haet kuntoutukseen ‐info (pdf)
- Hyvä tietää (pdf)
- Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille
- Kelan matkakorvaus
- Kuntoutushakemus KU 101