http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/Lapset.jpg

Crohn tautia ja colitis ulcerosaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennus, perhekurssit

Crohnin tauti ja Colitis ulcerosa ovat kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia, joiden syyt ovat toistaiseksi tuntemattomia. Tavallisimpia oireita ovat vatsakivut, ripuli ja veriuloste, Crohnin taudissa myös mm. kuumeilu ja laihtuminen. Sairastua voi missä iässä tahansa. Lapsuusiässä Crohnin taudin keskimääräinen sairastumisikä on 12 vuotta, Colitis ulcerosassa 8 vuotta. Lapsen sairastuminen vaikuttaa aina koko perheen elämään, vaatii erilaista sopeutumista ja uudenlaisia toimintatapoja.

Sopeutumisvalmennuskurssille voivat osallistua Crohnin tautia ja/tai colitis ulcerosaa sairastavat yli 1-vuotiaat alle kouluikäiset tai ala- ja yläkouluikäiset lapset. Myös perhe osallistuu aktiivisesti koko kurssin ajan.

 Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on:

  • tukea lapsen ja perheen arkea ja toimintakykyä
  • antaa tietoa sairaudesta ja sen hoidosta
  • tukea lapsen omatoimisuutta, sosiaalisia taitoja ja itsetuntoa iän mukaisesti

 Toiminta kurssilla tapahtuu pääasiassa ryhmissä. Ryhmät sisältävät yhteistä tekemistä ja harjoituksia, tietoa ja keskustelua. Käsiteltävät teemat liittyvät muun muassa terveyteen, itsehoitoon ja omatoimisuuteen, perheen hyvinvointiin, arjen tukikeinoihin ja toimintatapoihin, osallistumiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tärkeä osa kurssia on kokemusten jakaminen muiden perheiden kanssa.

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena ja se kestää 5 vuorokautta. Kurssin toteutuksesta vastaa Apilan moniammatillinen työryhmä.

 

Apilassa 2019 järjestettävät kurssit:
(Tietoa vapaista kurssipaikoista saat klikkaamalla kurssin nimeä.)

Crohn ja colitista sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssi, perhekurssi

76456

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssi

Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa

Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille

Lasten perhekurssi

29.07.2019

76457

Crohnin tauti ja colitis ulcerosa -kurssi

Crohnin tauti ja/tai Colitis ulcerosa

Yli 1-vuotiaille, alle kouluikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille

Lasten perhekurssi

14.10.2019

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa
puh. (03) 2716 293
puhelinajat: ke−to klo 11.30−12.00
sari.nousimaa@kk-apila.fi

Esitteet:
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoja:
- Näin haet kuntoutukseen ‐info (pdf)
- Hyvä tietää (pdf)
- Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille
- Kelan matkakorvaus
- Kuntoutushakemus KU 132

Lisätietoja kursseista sekä vapaista paikoista:
- Kurssilistaus