Kuntoutuskurssit

Kurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka hyötyvät aktiivisesta ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kurssien sisältö ja teemat tukevat kokonaisvaltaisesti kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä arjessa.

Sopeutumisvalmennuskurssit sopivat hiljattain sairastuneille ja niiltä saa tietoa sairaudesta sekä vertaistukea.

Kuntoutuskurssit sopivat pidempään sairastaneille ja niille voi hakea myös uudelleen.

Omaishoitajien parikurssit on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat päivittäin puolison, läheisen tai omaisen omaishoitajana. Parikursseille osallistuu myös hoidettava kuntoutuspäätöksen mukaisesti.

IKKU-kurssit on tarkoitettu yli 68-vuotialle työelämästä poissa oleville henkilöille, joilla on sairauksista johtuen kotona selviytymisen vaikeuksia.

Tules-kursseja järjestetään erikeen niskan, hartian tai yläraajan tule-sairauksia sairastaville, selkäsairauksia sairastaville ja alaraajan tule-sairauksia sairastaville. Tules-kursseja järjestetään myös työelämästä poissaoleville alle 68-vuotiaille ja yli 68-vuotiaille. Tules-avokursseissa ei ole vastaavia painotuksia tai ikärajajaottelua.

Kursseille haetaan Kelan hakemuksella KU 132. Hakemukseen liitetään lääkärin kuntoutusta puoltava B-lausunto.

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa
puh. (03) 2716 293
puhelinajat: ke−to klo 11.30−12.00
sari.nousimaa@ikifit.fi

Esitteet:
- Kelan kurssit Apilassa
- Omaishoitajat parikurssi
- Avokuntoutuskurssit

Lisätietoja:
- Näin haet kuntoutukseen
- Hyvä tietää (pdf)
- Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille
- Kelan matkakorvaus

Lisätietoja kuntoutuskursseista ja vapaista paikoista:
- Kurssilistaus