IKKU-kuntoutuskurssit

IKKU eli ikääntyneiden monisairaiden-kurssit on suunnattu henkilöille:

  • jotka sairastavat useita toimintakykyä hankaloittavia sairauksia
  • jotka ovat yli 68-vuotiaita
  • jotka eivät ole työelämässä ja asuvat kotona tai palvelutalossa
  • jotka pystyvät liikkumaan Apilan tiloissa riittävän itsenäisesti ilman jatkuvaa avustamista
  • jotka pystyvät, jaksavat ja haluavat osallistua kurssin ryhmämuotoiseen kuntoutusohjelmaan
  • joiden selviytymistä ja osallistumista arjen toimintoihin voidaan tukea kuntoutumisen keinoin
  • joilla on korkeintaan lievä muistisairaus, mikä ei rajoita/häiritse kuntoutukseen osallistumista

Kurssin ohjelma tapahtuu ryhmässä ja lisäksi ohjelmaan kuuluu yksilöllisiä haastatteluja ja tapaamisia. Kuntoutujan omainen/läheinen osallistuu kurssiin kuuluvaan Apilan ammattilaisen toteuttamaan kotikäyntiin. Kuntoutuksen tavoitteena on turvata tai parantaa kuntoutujan toimintakykyä, osallisuutta ja aktiivisuutta siten, että arjen elämä ja itsenäinen asuminen helpottuisivat. Pyrkimyksenä on tukea kuntoutujan elämänlaadun parantumista, vahvistaa kivun ja sairauksista aiheutuvien muiden oireiden hallintaa, vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintakeinoja ja löytää keinoja oman terveyden edistämiseen olemassa olevien voimavarojen avulla.

Kurssin kesto on noin 10 kuukautta. Siihen kuuluu kaksi 5 vuorokuiden pituista jaksoa Apilassa, kotikäynti sekä ennakko- ja seurantayhteydenottoja.


Lisätietoa diagnooseista, kurssien sisällöistä sekä vapaista kurssipaikoista saat klikkaamalla kurssin nimeä.
HUOMAA! Koronavirusepidemian vuoksi kevään kurssit on siirretty syksyyn.

Apilassa 2020 järjestettävät kurssit:

79765

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

10.2.2020

79766

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

31.8.2020

79767

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

28.9.2020

79768

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

12.10.2020

79769

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

14.9.2020

79770

IKKU-kurssi

Ikääntyneet monisairaat

Yli 68-vuotiaille ja työelämästä poissaoleville 

Aikuisten kurssi

19.10.2020

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa
puh. (03) 2716 293
puhelinajat: ke−to klo 11.30−12.00
sari.nousimaa@ikifit.fi

Esitteet:
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoja:
- Näin haet kuntoutukseen
- Hyvä tietää (pdf)
- Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille
- Kelan matkakorvaus

Lisätietoja kuntoutuskursseista ja vapaista paikoista:
- Kurssilistaus