http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/Tiimi.jpg

Yksilöllinen tules‐ ja reumakuntoutus

Apilassa toteutetaan yksilöllistä tules‐ ja reumakuntoutusta, johon voi hakeutua sekä Kelan, vakuutusyhtiöiden että perusterveydenhuollon maksusitoumuksella tai itse maksaen. Kelan harkinnanvaraista ja vaikeavammaisten yksilöllistä tules‐ ja reumalinjan kuntoutusta toteutetaan sekä aikuisille että lapsille ja nuorille. Kuntoutuja voi tarvita yksilöllistä kuntoutusta monissa eri tilanteissa, joissa tuki‐ ja liikuntaelinten sairaudet hankaloittavat arjessa selviytymistä. Yksilöllisen kuntoutuksen toteutukseen osallistuu Apilan moniammatillinen työryhmä.

Päätöksen kuntoutuksesta tekee Kela.

Yksilöllinen kuntoutus voidaan toteuttaa joko laitos‐ tai avokuntoutuksena kuntoutuspäätöksen ja maksusitoumuksen mukaan. Kuntoutukseen tarvitaan aina lääkärinlausunto kuntoutuksen tarpeesta.