http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/Hoitaja_asiakas.jpg

Aikuiset

Vaativa lääkinnällinen aikuisen tules‐ ja reumapalvelulinja

Kohderyhmänä ovat tuki- ja liikuntaelin- sekä reumasairaat. Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan toimintakykyä moniammatillisesti. Kuntoutus perustuu kuntoutujan omiin tavoitteisiin ja perusterveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus voidaan myöntää, kun kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä rajoite, joka aiheuttaa huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa.

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä yksilötapaamisia että ryhmätoimintaa.


Harkinnanvarainen moniammatillinen aikuisen tules‐ ja reumalinja

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ‐ ja toimintakykyä moniammatillisesti. Kuntoutus perustuu kuntoutujan omiin tavoitteisiin ja lähettävän lääkärin arvioon kuntoutustarpeesta.

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on reuma‐ tai tuki‐ ja liikuntaelinsairauteen liittyvä työ‐ ja toimintakykyä tukevan yksilöllisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä yksilötapaamisia että ryhmätoimintaa.

 

Harkinnanvarainen moniammatillinen aikuisen yleislinja

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ‐ ja toimintakykyä moniammatillisesti. Kuntoutus perustuu kuntoutujan omiin tavoitteisiin ja lähettävän lääkärin arvioon kuntoutustarpeesta.

Kohderyhmänä ovat kuntoutujat, joilla on sairauteen tai vammaan liittyvä työ‐ ja toimintakykyä tukevan yksilöllisen kuntoutuksen tarve.

Kuntoutus sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti sekä yksilötapaamisia että ryhmätoimintaa.

Linkkejä ja muuta

Lisätietoja kuntoutuksesta ja hakemisesta:
sosiaaliohjaaja Sari Nousimaa
puh. (03) 2716 293
puhelinajat: ke−to klo 11.30−12.00
sari.nousimaa@kk-apila.fi

Esitteet:
- Harkinnanvarainen ja vaikeavammaisen yksilöllinen kuntoutus
- Kelan kurssit Apilassa

Lisätietoa:
- Näin haet kuntoutukseen ‐info (pdf)
- Hyvä tietää (pdf)
- Apilan vakuutusturva Kelan kuntoutuksessa oleville asiakkaille
- Kelan matkakorvaus
- Kuntoutushakemus

Lisätietoa kursseista ja vapaista paikoista:
- Kurssilistaus