http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/Katja.jpg

Työkykyä ylläpitävä kuntoutus

Apilalla on pitkä kokemus monipuolisten ja moniammatillisten hyvinvointipalvelujen tuottamisesta etenkin tuki- ja liikuntaelinkuntoutujille. Tule‐sairaudet aiheuttavat eniten työstä poissaoloja ja ne ovat huomattava syy ennenaikaiselle eläkkeelle jäämiseen. Apila keskittyykin tulevaisuudessa erityisesti työhyvinvoinnin parantamiseen.