http://www.kuntoutumiskeskusapila.fi/uploads/images/alasivut/yritys.jpg

Toiminta

Laadukkaan toiminnan takeena

Kuntoutumiskeskus Apila Oy tuottaa laadukkaita kuntoutuspalveluja mm. tuki‐ ja liikuntaelinkuntoutujille. Kuntoutujan kokemuksellinen asiantuntemus yhdessä moniammatillisen osaamisemme kanssa ohjaa palvelujemme suunnittelua ja toteutusta.

Palvelujamme ovat yksilöllinen laitos‐ ja avokuntoutus, kuntoutus‐ ja sopeutumisvalmennuskurssit reuma‐ sekä tuki‐ ja liikuntaelinsairaille sekä työelämäkuntoutus. Lisäksi Apila Apilasta löytyy laadukkaat työhyvinvointipalvelut, loma‐ ja virkistyspalvelut sekä tilat- ateria- ja ohjelmapalvelut erilaisiin kokouksiin ja tilaisuuksiin.

  • Toteutamme kuntoutuspalvelut asiantuntemuksella yhteistyössä kuntoutujien ja kuntoutusta järjestävien tahojen kanssa
  • Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstön ammattitaitoa, hyvinvointia ja työssä jaksamista
  • Pidämme huolta olosuhteiden turvallisuudesta ja työvälineiden ajanmukaisuudesta
  • Käytämme resurssejamme mahdollisimman tehokkaasti
  • Mittaamme kuntoutujan toimintakyvyn muutosta asianmukaisin ja soveltuvin menetelmin
  • Hankimme palautetta toiminnastamme sekä kuntoutujilta että sidosryhmiltä. Toiminnan kehittäminen on koko henkilöstön yhteinen asia.
  • Kehitämme palvelujamme ja menetelmiämme asiakastarpeita, alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä toimintaympäristön vaatimuksia seuraten
  • Arvioimme toimintamme taloudellisuutta talousarvio‐, käyttöaste‐ ja asiakasvirtaseurantana. Kehitämme koko henkilöstön kustannustietoisuutta

 

Tämän kaiken toteutamme kuntoutujan toimintakyvyn edistämiseksi luonnonkauniissa ympäristössä Kangasalan Vesijärven rannalla.